f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายเครื่องจักรชำรุด จำนวน 1 รายการ 27/09/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 823,112.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 24/09/2562 93,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 181,164.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 181,164.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 20/09/2562 34,186.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 105,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ 18/09/2562 7,202.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 18/09/2562 249,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 17,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายวัสดุชำรุด(แผ่นการ์ดเรลชำรุด จำนวน 100 แผ่น) 26/08/2562 25,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 03/10/2562 180,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 1,608,336.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 239 รายการ