f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 20/06/2562

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) กรมทางหลวงมีหน้าที่ดูเเล บำรุงรักษาทางหลวงที่ก่อสร้างแล้วให้มีความเเข็งเเรง

ได้มาตราฐานให้อยู่ในสภาพดี ตามกฎหมาย พรบ.กรมทางหลวงให้สองข้างทางและที่พักริมทาง เรียบร้อยสวยงาม

สามารถบริการประชาชนสองข้างทางผู้ใช้ทางให้เกิดความพึงพอใจ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

และให้เกิดการพัฒนาและขยายของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความร่วมมือบูรณาการร่วมกับ

ส่วนราชกาล องค์กรปกครอง เอกชนประชาชนการปกครอง ฯลฯ


'