f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.139+528 - กม.139+218 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+128 ยกเลิกแผน
4 14/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.หมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.115+845 - กม.116+505 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+128 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/01/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม ทล.หมายเลข 21 กม.87+062 - กม.201+896,ทล.หมายเลข 2401 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 06/12/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.หมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.13+300 - กม.15+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 06/12/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทล.หมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.7+800-กม.10+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ทล.หมายเลข 21 2398 225 2244 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 12 รายการ