f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.104+000 - 105+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.104+000 - 105+000 เปลี่ยนแปลงแผน
3 15/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.104+000 - 105+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.139+528 - กม.139+218 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+128 ยกเลิกแผน
7 14/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.หมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.115+845 - กม.116+505 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/03/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+128 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/01/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม ทล.หมายเลข 21 กม.87+062 - กม.201+896,ทล.หมายเลข 2401 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ