f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 17/11/2563 552/70/64/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 17/11/2563 552/60/64/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 17/11/2563 552/45/64/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 12/11/2563 552/45/64/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 24 รายการ 12/11/2563 552/60/64/19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 12/11/2563 552/70/64/18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 12/11/2563 552/45/64/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 552/60/64/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/11/2563 552/35/64/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 09/11/2563 552/60/64/14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 ที่ กม.178+116.80 02/11/2563 552/-/64/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 02/11/2563 552/60/64/5 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/11/2563 552/60/64/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 29/10/2563 552/60/64/2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/11/2563 552/70/64/7 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 321 รายการ