f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 บพ.552/ท.1/62/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.๑๐๔+๐๐๐ - กม.๑๐๕+๐๐๐ 02/08/2562 02/08/2562 พช.2/49/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 41 รายการ 21/06/2562 21/06/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 14/05/2562 14/05/2562 บพ.(พ.1)/37/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 18/04/2562 18/04/2562 พช.2/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+218 11/04/2562 11/04/2562 พช.2/45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.115+854 - กม.116+505 11/04/2562 11/04/2562 บพ.(พ.1)/34/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896และทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 20/02/2562 20/02/2562 พช.2/44/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 20 รายการ 08/02/2562 08/02/2562 บพ.552/ท.1/62/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.7+800 - กม.10+100 07/01/2562 07/01/2562 พช.2/43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.13+300 - กม.15+400 07/01/2562 07/01/2562 พช.2/42/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ทล.หมายเลข 21 2398 225 2244 28/11/2561 28/11/2561 พช.2/39/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ