f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 552/40/62/323 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 12/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 31/01/2562 29/01/2562 552/60/62/159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 27/11/2561 552/35/62/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 552/45/62/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 29/11/2561 29/11/2561 552/60/62/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ