f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง ที่ กม.140+050 พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 14/04/2563 บพ.(พ.1)/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 25/02/2563 552/70/63/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 12/12/2562 552/60/63/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 552/40/62/323 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 29/01/2562 552/60/62/159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 552/35/62/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/11/2561 552/45/62/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 29/11/2561 552/60/62/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ