f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 17/11/2563 552/70/64/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 17/11/2563 552/60/64/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 17/11/2563 552/45/64/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.2+660 - กม.3+400 27/11/2563 552/-/64/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+000 23/11/2563 552/-/64/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+395 - กม.11+895 27/11/2563 552/-/64/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+550 - กม.16+050 27/11/2563 552/-/64/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1191 ตอน ท้ายดง - วังหิน ระหว่าง กม.13+400 - กม.13+900 27/11/2563 552/-/64/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน 3 ระหว่าง กม.51+750 - กม.52+250 27/11/2563 552/-/64/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน ซับพุทรา - ชนแดน ระหว่าง กม.33+150 - กม.33+650 27/11/2563 552/-/64/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 12/11/2563 552/45/64/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 24 รายการ 12/11/2563 552/60/64/19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 12/11/2563 552/70/64/18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 12/11/2563 552/45/64/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 552/60/64/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 492 รายการ