f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายเครื่องจักรชำรุด จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 552/40/62/365 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 23/09/2562 20/09/2562 552/40/62/362 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 20/09/2562 552/35/62/361 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 552/-/62/360 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 552/60/62/359 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 552/60/62/358 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 04/09/2562 552/40/62/353 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 04/09/2562 552/40/62/352 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ขายวัสดุชำรุด(แผ่นการ์ดเรลชำรุด จำนวน 100 แผ่น) 05/09/2562 26/08/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 03/10/2562 03/10/2562 บพ.552/ท.1/62/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 29/08/2562 552/35/62/349 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/09/2562 29/08/2562 552/40/62/350 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 227 รายการ