f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 20/06/2562 552/45/62/290 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/06/2562 17/06/2562 552/45/62/289 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/06/2562 14/06/2562 552/60/62/287 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.225 บริเวณ กม.158+700 18/06/2562 14/06/2562 552/-/62/285 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/06/2562 14/06/2562 552/60/62/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 11/06/2562 552/70/62/283 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 11/06/2562 552/35/62/284 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 11/06/2562 06/06/2562 552/40/62/278 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/06/2562 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 11/06/2562 06/06/2562 552/60/62/277 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 06/06/2562 552/70/62/280 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 06/06/2562 04/06/2562 552/40/62/275 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 01/06/2562 552/60/62/276 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 167 รายการ