f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/02/2562 05/02/2562 552/60/62/173 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/02/2562 01/02/2562 552/60/62/163 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
33 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.7+800 - กม.10+100 27/12/2561 27/12/2561 พช.2/43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
34 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.13+300 - กม.15+400 27/12/2561 27/12/2561 พช.2/42/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
35 งานจ้างเหมาทำการโครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ทล.หมายเลข 21 2398 225 2244 22/11/2561 22/11/2561 พช.2/39/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
36 จ้างผลิตป้ายเตือนทางโค้ง 22/11/2561 21/11/2561 552/-/62/77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 21/11/2561 20/11/2561 552/45/62/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.2398,2401,2320,113,1069,1191,1205,1301 21/11/2561 16/11/2561 552/-/62/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/11/2561 19/11/2561 552/60/62/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
40 ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 21/11/2561 19/11/2561 552/60/62/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
41 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/11/2561 07/11/2561 552/60/62/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 31 ถึง 41 จาก 41 รายการ