f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 01/05/2562 552/35/62/246 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 03/05/2562 03/05/2562 บพ.(พ.1)/37/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
33 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/04/2562 11/04/2562 552/60/62/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
34 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 09/04/2562 09/04/2562 พช.2/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
35 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 04/04/2562 552/60/62/227 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
36 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+218 04/04/2562 04/04/2562 พช.2/45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
37 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.115+854 - กม.116+505 04/04/2562 04/04/2562 บพ.(พ.1)/34/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/04/2562 01/04/2562 552/60/62/219 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 26/03/2562 552/45/62/213 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
40 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896 20/03/2562 19/03/2562 552/-/62/206 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/03/2562 08/03/2562 552/35/62/201 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
42 จ้างเหมาก่อสร้างจุดพักรถ 12/03/2562 11/03/2562 552/-/62/204 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
43 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า High Mass ทล.21,2465 12/03/2562 11/03/2562 552/-/62/202 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
44 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.21 บริเวณ กม.163+480 07/03/2562 28/02/2562 552/-/62/188 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/02/2562 20/02/2562 552/45/62/186 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 60 รายการ