f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 552/60/62/359 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/08/2562 20/08/2562 552/60/62/345 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ ทล.หมายเลข 2275,2012,1205 22/08/2562 20/08/2562 552/-/62/342 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/08/2562 16/08/2562 552/35/62/338 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 08/08/2562 06/08/2562 552/40/62/333 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 จ้างเหมาทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ทล.หมายเลข 3004 บริเวณ กม.103+100,กม.103+350 05/08/2562 26/07/2562 552/-/62/329 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.๑๐๔+๐๐๐ - กม.๑๐๕+๐๐๐ 26/07/2562 26/07/2562 พช.2/49/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/07/2562 23/07/2562 552/40/62/326 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/07/2562 23/07/2562 552/40/62/322 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/07/2562 23/07/2562 552/40/62/324 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 25/07/2562 23/07/2562 552/50/62/327 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 จ้างเหมาติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 2219 ระหว่าง กม.74+500 - กม.76+000 25/07/2562 24/07/2562 552/-/62/328 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 2398 ระหว่าง กม.0+580 - กม.34+000 25/07/2562 22/07/2562 552/-/62/318 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 113,1069,1191,1205,1301,2321 และ 2398 24/07/2562 22/07/2562 552/-/62/317 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 จ้างผลิตป้ายขาตั้งพับได้ 24/07/2562 23/07/2562 552/-/62/320 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ