f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 27/05/2562 552/35/62/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 27/05/2562 552/60/62/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/05/2562 22/05/2562 552/35/62/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/05/2562 14/05/2562 552/45/62/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 07/05/2562 01/05/2562 552/60/62/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 01/05/2562 552/35/62/246 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 03/05/2562 03/05/2562 บพ.(พ.1)/37/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/04/2562 11/04/2562 552/60/62/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 09/04/2562 09/04/2562 พช.2/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 04/04/2562 552/60/62/227 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+218 04/04/2562 04/04/2562 พช.2/45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.115+854 - กม.116+505 04/04/2562 04/04/2562 บพ.(พ.1)/34/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/04/2562 01/04/2562 552/60/62/219 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/03/2562 26/03/2562 552/45/62/213 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ