f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 23/04/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ) 23/01/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ไตรมาสที่ 4 กรกฏาคม - กันยายน 2562 21/10/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 07/08/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ