f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๒๒๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๑๑๔ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 06/08/2562 05/08/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๙๔๘ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 03/07/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๘๕๐ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 05/06/2562 05/06/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๗๓๑ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 02/05/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๖๒๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03/04/2562 03/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๕๑๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06/03/2562 06/03/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๓๘๓ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 06/02/2562 06/02/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๒๒๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 08/01/2562 08/01/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๓๑ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 11/12/2561 06/12/2561 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๘๘๖ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ