f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
บริจาคน้ำดื่ม มอบให้แก่อาสาสมัครหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVD-19)
ลงวันที่ 16/04/2563

วันที่ 16 เมษายน 2563. เวลา 10.30 น. คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) นำโดย นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ร่วมบริจาคน้ำดื่ม มอบให้แก่อาสาสมัครหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVD-19) ในเขตพื้นที่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบหมายให้ นางศิริเพ็ญ ไม้หอม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทนมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

 

https://www.facebook.com/pg/doh.pbn2/photos/?tab=album&album_id=2876811185732878


'