Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) เพื่อหารือข้อราชการ และระดมความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) เพื่อหารือข้อราชการ และระดมความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายกฤษณ์ คงเมือง, นายสาคร รุ่งเรือง, นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์