f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 2219 ระหว่าง กม.74+500 - กม.76+000 25/07/2562 24/07/2562 552/-/62/328 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 2398 ระหว่าง กม.0+580 - กม.34+000 25/07/2562 22/07/2562 552/-/62/318 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
18 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 113,1069,1191,1205,1301,2321 และ 2398 24/07/2562 22/07/2562 552/-/62/317 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 จ้างผลิตป้ายขาตั้งพับได้ 24/07/2562 23/07/2562 552/-/62/320 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 22/07/2562 11/07/2562 552/45/62/311 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
21 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 22/07/2562 19/07/2562 552/60/62/315 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2244,2245,2275,225,2398 และ 2401 เป็นช่วงๆ จำนวน 1 งาน 12/07/2562 11/07/2562 552/-/62/303 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 02/07/2562 552/35/62/297 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 02/07/2562 552/60/62/296 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 27/05/2562 552/35/62/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 27/05/2562 552/60/62/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/05/2562 22/05/2562 552/35/62/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/05/2562 14/05/2562 552/45/62/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 07/05/2562 01/05/2562 552/60/62/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 60 รายการ