f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่? 16 เมษายน 2563
ลงวันที่ 16/04/2563

วันที่? 16 เมษายน 2563? แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่


'