f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง!!!

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยนายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการฯ นายสุเทพ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม และ นายกิติ ชุนหกิจ หัวหน้าหมวดทางหลวงแคมป์สน ลงพื้นที่ตรวจปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ที่ กม.341+000 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันดินเสริมความปลอดภัยลดแรงปะทะ (soil crash cushion) ป้องกันรถตกร่องน้ำและชนภูเขา ที่บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรง ลดโอกาสสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด