f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ในสังกัด เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.ขอนแก่น
title
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เข้าร่วมประชุม one transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประธานการประชุม) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เข้าร่วมประชุม one transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประธานการประชุม) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
ภาพกิจกรรม